Weet je nog wat goed is? 

Het is eenvoudig om
spirituele of religieuze geloven
af te keuren.
Om te zien wat slecht is
aan een boek, een film,
de mening van anderen, 
de wereld, je werk, het huis, de stad, je relatie, je lichaam, je dieet, je…
godgeschapen gezicht.

En,

(blijf nog even bij me
ik wil dat je 
ieder woord dat ik hier neer heb gezet
visualiseert)

het is eenvoudig om de donkere schaduw van negativiteit te laten vallen over
je vrienden, je familie, je huisdier en ja,
zelf de bank waarop je zit,
moet lijden onder jouw oneindige, oordelende blik.

Probeer, voor een keer,
zelf als het maar een kort moment van je aandacht bevat,
te zien wat 
goed
is.

Weet je wat goed is?
Herinner je je nog, wat goed is?
(De geur en het geluid van de lente?
De kwispelende staart van een hond: nieuwsgierig, open?
Spaghetti?
Liefde op het eerste gezicht?)

Probeer, voor een keer,
te denken aan wat goed is aan spiritualiteit, je werk, je huis, je stad, je relatie, je lichaam, je dieet, 
je gezicht, je vrienden, je familie en ja,
zelfs die mooie, falende bank waar je op zit.

Probeer te kijken voorbij de lens van teleurstelling
Om je niet langer te verzetten,
maar om te omhelzen
wat (weer) niet gebeurt
wat (nog steeds) niet is. 
Laat die pijnlijke, vernietigende teleurstelling
haar werk doen.
Laat je erdoor 
onderdompelen.
Tot er niets meer over blijft, behalve
het woordje:
Oké.

Oké.

Tot er niets meer overblijft
behalve de dagelijkse,
oude, maar nog steeds niet vergane,
schoonheid om je heen.

———-

Remember good

It’s easy to disapprove of
some spiritual 
or religious beliefs. 
To see what is wrong
about a book, a movie, 
about other people’s opinions, 
the world, your work, the house, the city, your relationship, your body, your diet, your… 
god shaped face.

And,

(stick with me here just a little 
longer. I want you to visualize 
every word I put down here.)

it’s easy to let the dark shadow of negativity fall over
your friends, your family, your pet and yes,
even your couch
has to suffer from your everlasting judging opinion.

Try, for once,
even if contains just a brief moment of your attention,
to see what is 
good.

You know good?
Remember good?
(The smell and sound of spring?
A dog’s wagging tail; curious, open?
Spaghetti?
Love at first sight?)

Try, for once, 
to think of what’s good about spirituality, your work, the house, the city, your relationship, your body, your diet, your face, friends, family and yes, 
even your beautiful failing couch.

Try to see past the lens of disappointment 
Not by resisting,
But by embracing
what’s not happening (again)
or what (still) isn’t.
Let that crushing disappointment 
Do its work.
Let it
submerge you. 
Until there’s nothing left
But the word: 
Okay.

Okay.

Until there’s nothing left
but the day-to-day, 
old, but still not in decay,
beauty around you.