Het leven kan ik soms als ietwat saai en duf ervaren. Ik dacht dat het veel meer spanning en avontuur zou bevatten, maar de laatste tijd ervaar ik dat juist in al het bekende; dat wat ik dénk te kennen, een hele wereld verborgen ligt. Ik hoef niet per sé grote reizen te maken of meeslepende kasteelromanliefdes in mijn leven te hebben om ontroering en verwondering in mijn dagen te ervaren.

Ik geloof dat de ware natuur van jezelf en van het leven ontdekken de reden is waarom we hier op aarde zijn. Juist door de blik van al het bekende/ ogenschijnlijk ‘saaie’ in het leven.

Ik lees graag een gedicht aan je voor die ik een tijdje geleden schreef over mijn verdiepende, mooie gevoelservaring waar ik nu al een paar maanden in zit. Je vindt de video hieronder.

 

Als je geluk hebt (NL)

Leven betekent:
iedere dag ontwaken in hetzelfde:
dezelfde huid, hetzelfde huis, dezelfde mensen om je heen. Arbeid.
En als je geluk hebt,
ben je in staat om, 
elke dag,
je leven te zien met een prachtig, nieuw paar ogen.

.

Leven is
elke dag met dezelfde, oude problemen geconfronteerd worden.
Sommigen van deze problemen hebben een ander uiterlijk, maar uiteindelijk
voelen ze
allemaal
hetzelfde.

.

Leven is
hier en daar
een nieuwe oplossing uitproberen
met telkens een iets ander resultaat.

.

Leven betekent steeds weer dezelfde mensen ontmoeten,
maar als de jaren voorbijgaan,
leer je ze op een diepere wijze kennen.

.

Het leven betekent nieuwe mensen ontmoeten, keer op keer,  
mensen die hier zijn om te blijven,
mensen die hier zijn om te vertrekken,
mensen die hier zijn om van houden,
mensen die hier zijn om je te leren loslaten.
Mensen die hier zijn om je pijn te doen.

.

Mensen die hier zijn om je te leren hoe je van jezelf kunt houden
intens, diep, 
zelfs als het pijn doet, zelfs als het hevig pijn doet.

.
Mensen die je de kans geven om jezelf te leren kennen
beter en beter, door en door,
door te kijken door hun prachtige, nieuwe paar ogen.

.

Het leven is altijd – en nooit in verandering.

.

Het gras zal morgen ook weer gras zijn
en de wind
zal ook morgen weer wind zijn.
Er is niet zoiets als ‘dit verse, lentegras is grasachtiger dan het breekbare wintergras’.
Er bestaat niet zoiets als ‘deze winterwind is meer een wind dan een zomers briesje’.
Gras is gras en wind
zal wind zijn.
(Hoewel de mind waarschijnlijk zijn creatieve tegenargumenten zal hebben.)

.

Hoewel het leven ooit
en nooit verandert,
is het onze levenservaring die
dieper en dieper
wordt.

.

Alsof we elke dag door wakker te worden en naar bed te gaan,
en te leven tijdens de vele tussenmomenten,
we meer van de Wijsheid van het Leven verzamelen
om onze blik te verruimen van wat
al sinds het begin bestaat.

.

Als je geluk hebt;
is het ons bewustzijn dat steeds meer ontwaakt
naar wat al bestaat.

 

If you’re lucky (EN)

Life is awakening to the same old every day:
the same skin, the same house, the same people around you. Labor. 
And if you’re lucky,
you are able to see your life, each day, with a wonderful new pair of eyes.

.

Life is
facing the same old problems every day.
Some of them have a different outlook, but in the end, they all 
feel 
the same.

.

Life is 
trying out a new solution
now and then
with each time a slightly different outcome.

.

Life is meeting the same old people, over and over again, 
but when the years pass by,
you get to know them in a more profound way.

.

Life is meeting new people, over and over again,
people that are here to stay,
people that are here to leave,
people that here to love,

people that are here to teach you how to let go.

People that are here to hurt you.
People that are here to teach you how to love yourself 
intensely, deeply, even if it hurts 
so badly.

People who give you the opportunity to get to know yourself
better and better
by looking through their wonderful, new pair of eyes.

.

Life is ever -, and never changing.

.

The grass will be grass
tomorrow
and the wind will be wind
tomorrow.
There’s no such thing as this fresh, spring grass is grassier than the crispy winter grass.
There’s no such thing as this winter wind is more of a wind than a summers breeze.
Grass is grass and wind will be wind. 
(Although the mind would probably have its creative arguments to disagree on this one.)

.

Although Life is 
ever, and never changing,
it is our experience of life that becomes
deeper and deeper.

.

As if, by waking up and going to bed, each day,
and living during the in-between moments,
we’re collecting more of Life’s Knowledge 
to expand our vision of what was already there from the very beginning.

.

If you’re lucky; 
it is our awareness that more and more awakens
in a new way
to what’s already in the world.

Al eens van het Praktiseer je eigen wijsheid spel gehoord? Met deze methode vind je een antwoord op (bijna) ieder probleem dat je hebt door je eigen wijsheid te raadplegen. Klik op de knop om meer te weten te komen over deze inspirerende methode:

Ervaar je een ongewenst verlangen naar een ander? Dan verwijs ik je graag door naar het Ziek van verlangen gedeelte van deze website. Je staat op het punt om een prachtigs te ervaren:

Meer gedichten en blogs?